Category: phpbb2

Instalacja forum phpBB2 na ovh.org

phpbb2
Kto¶ m±dry powiedzia³ kiedy¶, ¿e jesli jak±¶ czynno¶æ musi wykonaæ dwa razy, to najlepiej napisaæ do niej jaki¶ skrypt ow± czynno¶æ automatyzuj±cy. Poniewa¿ ostatnio dane mi by³o pomagaæ pewnemu koledze w instalacji forum, a zdarzy³o sie to ju¿ nie pierwszy raz, l… more »
Contact. ©2017 by Grzegorz Maj. blogging tool / b2evo hosting / fp.
Design & icons by N.Design Studio. Skin by Tender Feelings / Evo Factory.