Category: Webmastering

Rejestracja domeny i zak³adanie bloga dla pocz±tkuj±cych

Webmastering
Za³o¿enie swojej strony internetowej czy bloga niekoniecznie musi byæ prost± spraw±, szczególnie dla osoby, która wcze¶niej raczej nie mia³a styczno¶ci z tak± technologi±. Niemniej jednak, nawet Larry Page i Sergey Brin zanim zrobili Gógla zastanawiali… more »
Contact. ©2017 by Grzegorz Maj. blogging tool / hosting reviews / fp.
Design & icons by N.Design Studio. Skin by Tender Feelings / Evo Factory.