Category: mp3

Amerykañski firmware do SanDisk Sansa c140

mp3
SanDisk Sansa c140, ideowy nastêpca modeli z serii m2X0, to ma³y, porêczny i wydajny odtwarzacz mp3, który dodatkowo nabyæ mo¿na za rozs±dn± cenê oscyluj±c± w granicach 150 z³. Urz±dzenie samo w sobie jest bardzo sympatyczne, jednak je¶li zakupili¶my… more »
Contact. ©2017 by Grzegorz Maj. blogging tool / b2evo hosting / fp.
Design & icons by N.Design Studio. Skin by Tender Feelings / Evo Factory.