Category: Thunderbird

Mozilla Thunderbird 2 - wyszukiwanie w ksi±¿ce adresowej wg. ró¿nych pól

Korespondencja, Thunderbird
Staraj±c siê walczyæ przeciwko monopolowi produktów Microsoftu w zastosowaniach biurowych postanowi³em zbojkotowaæ program Microsoft Outlook dostêpny w pakiecie Office i zast±piæ go równie udanym, acz darmowym, odpowiednikiem opracowanym przez Mozilla Me… more »
Contact. ©2017 by Grzegorz Maj. blogging tool / blog hosting / Francois.
Design & icons by N.Design Studio. Skin by Tender Feelings / Evo Factory.