Category: Filozofia

Przyczyny i sens cierpienia cz³owieka.

Nauka, Filozofia
Przyczyny i sens cierpienia cz³owieka.Cierpienie to negatywny stan psychiczny, b±d¼ fizyczny i emocjonalny do¶wiadczany czêsto jako ból (fizyczny) czy inne nieprzyjemne doznanie cia³a.Cierpienie psychiczne wi±¿e siê z do¶wiadczaniem negatywnych e… more »
Contact. ©2017 by Grzegorz Maj. multiple blogs / web hosts.
Design & icons by N.Design Studio. Skin by Tender Feelings / Evofactory.