Category: Tabaka

Tabak± Polska stoi

Tabaka
W dzisiejszych czasach papierosy wydaj± siê byæ jedn± z najpopularniejszych u¿ywek. Uspokaja ludzi, pomaga siê skupiæ, a przy okazji powoduje raka i jest nieludzkim wrêcz po¿eraczem ¶rodków finansowych. Nie musi jednak tak byæ. Wszak¿e od stuleci obok zg… more »
Contact. ©2017 by Grzegorz Maj. multi-blog / web hosting company.
Design & icons by N.Design Studio. Skin by Tender Feelings / Evo Factory.