O mnie

Firefox, O mnie

Nie wiem czy kogokolwiek zainteresuj± jakiekolwiek informacje o mojej skromnej osobie, bo w sumie nieszczególnie jest o czym mówiæ czy pisaæ.

Ale skoro ka¿dy blog ma taki pozerski dzia³, to i tutaj chyba powinien byæ, przygotujcie siê na kilkadziesi±t linijek nudów.

Read more »

Contact. ©2017 by Grzegorz Maj. open source blog / webhosting reseller.
Design & icons by N.Design Studio. Skin by Tender Feelings / Evo Factory.